Xe Lý Thảo

So sánh giá vé lịch trình xe Lý Thảo với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Lý Thảo

Tuyến đường Giá vé
Tĩnh Gia - Thanh Hóa đi Hà Nội 8 chuyến/ngày
Hà Nội đi Tĩnh Gia - Thanh Hóa 8 chuyến/ngày
Tĩnh Gia - Thanh Hóa đi Hà Nội 8 chuyến/ngày
Hà Nội đi Tĩnh Gia - Thanh Hóa 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Lý Thảo

 Trụ sở: Xã Hải Bình, Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa