Bến xe Cầu Rào

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ Bến xe Cầu Rào

 Trụ sở: Số 1 Thiên Lôi, P. Đằng Giang, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Cầu Rào

Tuyến đường Giá vé
33
Xe Lào Tiển

410.000₫

Xe Hoàng Ngân

75.000₫

Xe Hoàng Ngân

75.000₫

Xe Ngọc Chóng

700.000₫

Xe khách Bến xe Cầu Rào