Bến xe Cầu Rào

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ Bến xe Cầu Rào

 Trụ sở: Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Cầu Rào

Tuyến đường Giá vé
28
Xe Lào Tiển

410.000₫

Xe Hoàng Ngân

75.000₫

Xe Hoàng Ngân

75.000₫

Xe Ngọc Chóng

700.000₫

Xe khách Bến xe Cầu Rào