Bến xe Cầu Rào

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ Bến xe Cầu Rào

 Trụ sở: Số 1 Thiên Lôi, P. Đằng Giang, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Cầu Rào

Tuyến đường Giá vé
9
Xe Lào Tiển

1 chuyến/ngày

410.000₫

Xe Ngọc Chóng

1 chuyến/ngày

700.000₫

Xe Xuân Phước

1 chuyến/ngày

850.000₫

Xe Thịnh Hưng

2 chuyến/ngày

250.000₫

Xe khách Bến xe Cầu Rào