Bến xe Cầu Rào

So sánh giá vé lịch trình các hang xe ở Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ Bến xe Cầu Rào

 Trụ sở: Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Cầu Rào

Tuyến đường Giá vé
Xe Lào Tiển Bến xe Cầu Rào đi Đà Nẵng

1 chuyến/ngày

410.000₫

Xe Hoàng Ngân Bến xe Cầu Rào đi Hà Nội

1 chuyến/ngày

75.000₫

Xe Hải Âu Bến xe Cầu Rào đi Hà Nội

11 chuyến/ngày

85.000₫

Xe Ngọc Chóng Bến xe Cầu Rào đi Sài Gòn

1 chuyến/ngày

700.000₫

Xe khách Bến xe Cầu Rào