Bến xe Cầu Rào

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ Bến xe Cầu Rào

 Trụ sở: Số 1 Thiên Lôi, P. Đằng Giang, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Cầu Rào

Tuyến đường Giá vé
49
Xe Lào Tiển

1 chuyến/ngày

410.000₫

Xe Hoàng Ngân

1 chuyến/ngày

75.000₫

Xe Hải Âu

11 chuyến/ngày

85.000₫

Xe Ngọc Chóng

1 chuyến/ngày

700.000₫

Xe khách Bến xe Cầu Rào