loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ An Giang > xe giường nằm đi Quận 11 từ Chợ Mới
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Chợ Mới - An Giang đi Quận 11 - Sài Gòn

: 10 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 07/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:10
• Cựu Hội
5h20m
05:30
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 14-02-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:10
• Cựu Hội
5h
05:10
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 14-02-2023 Tịnh Biên - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
01:10
• Cựu Hội
5h20m
06:30
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 14-02-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
01:10
• Cựu Hội
5h
06:10
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 14-02-2023 Tịnh Biên - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:40
• Cựu Hội
5h20m
11:00
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:30 15-02-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
07:40
• Cựu Hội
5h20m
13:00
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 15-02-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:10
• Cựu Hội
5h20m
14:30
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 15-02-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:10
• Cựu Hội
5h
17:10
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 15-02-2023 Tịnh Biên - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Cựu Hội
5h20m
18:20
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 15-02-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
15:10
• Cựu Hội
5h20m
20:30
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 15-02-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
17:10
• Cựu Hội
5h20m
22:30
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 15-02-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:10
• Cựu Hội
5h20m
00:30
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 15-02-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:10
• Cựu Hội
5h20m
02:30
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 15-02-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:30
• Cựu Hội
5h20m
04:50
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 15-02-2023 Hà Tiên - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:40
• Cựu Hội
5h20m
05:00
• Vp. Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 15-02-2023 Châu Đốc - Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:40
• Cựu Hội
4h50m
05:30
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
01:40
• Cựu Hội
4h20m
06:00
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:10
• Cựu Hội
4h50m
15:00
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Cựu Hội
5h30m
03:00
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:40
• Cựu Hội
4h50m
04:30
• Vp. Sài Gòn