loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi An Giang từ An Giang > xe giường nằm đi Núi Sập Thoại Sơn từ Chợ Mới
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Chợ Mới - An Giang đi Núi Sập Thoại Sơn - An Giang

: 12 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 09/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:20
• Cựu Hội
2h10m
02:30
• Óc Eo
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 16-06-2023 Sài Gòn - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:20
• Cựu Hội
1h40m
02:00
• Núi Sập
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 16-06-2023 Sài Gòn - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:20
• Cựu Hội
1h10m
01:30
• Phú Hoà
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 16-06-2023 Sài Gòn - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
15:20
• Cựu Hội
2h10m
17:30
• Óc Eo
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 17-06-2023 Sài Gòn - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
15:20
• Cựu Hội
1h40m
17:00
• Núi Sập
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 17-06-2023 Sài Gòn - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
15:20
• Cựu Hội
1h10m
16:30
• Phú Hoà
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 17-06-2023 Sài Gòn - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
18:20
• Cựu Hội
1h40m
20:00
• Núi Sập
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 17-06-2023 Sài Gòn - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
18:20
• Cựu Hội
2h10m
20:30
• Óc Eo
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 17-06-2023 Sài Gòn - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
18:20
• Cựu Hội
1h10m
19:30
• Phú Hoà
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 17-06-2023 Sài Gòn - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Cựu Hội
1h20m
01:10
• Núi Sập
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 17-06-2023 Bình Dương - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Cựu Hội
1h40m
01:30
• Óc Eo
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 17-06-2023 Bình Dương - Óc Eo
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Cựu Hội
0h50m
00:40
• Phú Hoà
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 17-06-2023 Bình Dương - Óc Eo
Không cần thanh toán trước