loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Vĩnh Phúc từ Hà Giang > xe giường nằm đi Vĩnh Yên từ Hà Giang
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Hà Giang - Hà Giang đi Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

: 25 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 09/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
17:30
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
9h20m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
17:30
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
9h50m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
17:30
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
9h50m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
17:30
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
9h20m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
18:45
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
8h35m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
18:45
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
8h5m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
18:45
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
8h35m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
18:45
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
8h5m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
19:15
• Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng Trời Quản Bạ
7h35m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
19:15
• Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng Trời Quản Bạ
8h5m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
19:15
• Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng Trời Quản Bạ
7h35m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
19:15
• Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng Trời Quản Bạ
8h5m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
19:40
• Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)
7h40m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
19:40
• Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)
7h10m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
19:40
• Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)
7h10m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
19:40
• Minh tân (Điểm dừng chân Thuận Hòa - Đỉnh đèo Bắc Sum)
7h40m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:25
• Hà Giang (TT Vị Xuyên - Điểm dừng chân Thuận Hòa)
6h55m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:25
• Hà Giang (TT Vị Xuyên - Điểm dừng chân Thuận Hòa)
6h55m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:25
• Hà Giang (TT Vị Xuyên - Điểm dừng chân Thuận Hòa)
6h25m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:25
• Hà Giang (TT Vị Xuyên - Điểm dừng chân Thuận Hòa)
6h25m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:10
• Hết TT Việt Quang - Bắc Giang - TT Vị Xuyên
6h10m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Mèo Vạc - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:10
• Hết TT Việt Quang - Bắc Giang - TT Vị Xuyên
6h10m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:10
• Hết TT Việt Quang - Bắc Giang - TT Vị Xuyên
5h40m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:45
• Bắc Quang (Ngã 3 Liên Ngành - Vĩnh Tuy - Hết TT Việt Quang)
5h35m
03:20
• Ngã 3 Kim Anh - Vòng xuyến vào TP. Vĩnh Phúc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình
Vũ Hán Group
Xác nhận tức thì
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:45
• Bắc Quang (Ngã 3 Liên Ngành - Vĩnh Tuy - Hết TT Việt Quang)
5h5m
02:50
• Vòng Xuyến vào TP. Vĩnh Yên - Cầu Hạc Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 17-06-2023 Đồng Văn - Việt Trì - Mỹ Đình