loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Ninh Thuận từ Lâm Đồng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Giường nằm từ Lâm Đồng đi Ninh Thuận

: 24 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 01/04/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
05:00
• VP Bảo Lộc
5h
10:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
05:05
• Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc
4h55m
10:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
05:45
• Di Linh
4h15m
10:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
06:25
• Đức Trọng
3h35m
10:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
06:55
• Phi Nôm
3h5m
10:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:00
• VP Bảo Lộc
5h
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:05
• Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc
4h55m
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:25
• Đơn Dương
2h35m
10:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
07:45
• Di Linh
4h15m
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
08:25
• Đức Trọng
3h35m
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
08:55
• Phi Nôm
3h5m
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
09:25
• Đơn Dương
2h35m
12:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
12:00
• VP Bảo Lộc
5h
17:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
12:05
• Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc
4h55m
17:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
12:45
• Di Linh
4h15m
17:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
13:25
• Đức Trọng
3h35m
17:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
13:55
• Phi Nôm
3h5m
17:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
14:00
• VP Bảo Lộc
5h
19:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
14:05
• Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc
4h55m
19:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
14:25
• Đơn Dương
2h35m
17:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
14:45
• Di Linh
4h15m
19:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
15:25
• Đức Trọng
3h35m
19:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
15:55
• Phi Nôm
3h5m
19:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Ba Tấn
Xác nhận tức thì
Ba Tấn
Giường nằm 46 chỗ
16:25
• Đơn Dương
2h35m
19:00
• Xăng dầu cây xăng Quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 06-04-2023 Bảo Lộc - Nha Trang
Không cần thanh toán trước