loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Hà Nội > xe Anh Huy (Hải Phòng) đi Hồng Bàng từ Hà Nội
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Anh Huy (Hải Phòng) từ Hà Nội đi Hồng Bàng - Hải Phòng

: 88 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
06:10
• Bến xe Yên Nghĩa
2h10m
08:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
06:10
• Bến xe Yên Nghĩa
1h55m
08:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
06:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
1h40m
08:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
06:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
1h55m
08:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
06:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
1h50m
08:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
06:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
1h35m
08:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
06:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h25m
08:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
06:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h40m
08:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
07:10
• Bến xe Yên Nghĩa
2h10m
09:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
07:10
• Bến xe Yên Nghĩa
1h55m
09:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
07:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
1h55m
09:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
07:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
1h40m
09:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
07:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
1h50m
09:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
07:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
1h35m
09:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
07:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h40m
09:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
07:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h25m
09:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:10
• Bến xe Yên Nghĩa
2h10m
10:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:10
• Bến xe Yên Nghĩa
1h55m
10:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
1h55m
10:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
1h40m
10:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
1h50m
10:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
1h35m
10:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h25m
10:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h40m
10:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:10
• Bến xe Yên Nghĩa
2h10m
11:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:10
• Bến xe Yên Nghĩa
1h55m
11:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
1h55m
11:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
1h40m
11:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
1h50m
11:20
• VP 97 Hùng Vương (Bến xe Thượng Lý)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 45 chỗ
09:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
1h35m
11:05
• VP Quán Toan
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 29-05-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng