loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Hà Nội > xe Anh Huy (Hải Phòng) đi Ngô Quyền từ Hà Nội
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Anh Huy (Hải Phòng) từ Hà Nội đi Ngô Quyền - Hải Phòng

: 44 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 07/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:10
• Bến xe Yên Nghĩa
2h25m
08:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
2h10m
08:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
2h5m
08:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h55m
08:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 06:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:10
• Bến xe Yên Nghĩa
2h25m
09:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
2h10m
09:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
2h5m
09:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h55m
09:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 07:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:10
• Bến xe Yên Nghĩa
2h25m
10:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
2h10m
10:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
2h5m
10:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h55m
10:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 08:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
09:10
• Bến xe Yên Nghĩa
2h25m
11:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
09:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
2h10m
11:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
09:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
2h5m
11:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
09:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h55m
11:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 09:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
10:45
• Bến xe Yên Nghĩa
2h25m
13:10
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 10:45 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
11:00
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
2h10m
13:10
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 10:45 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
11:05
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
2h5m
13:10
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 10:45 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
11:15
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h55m
13:10
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 10:45 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
12:45
• Bến xe Yên Nghĩa
2h25m
15:10
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 12:45 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
13:00
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
2h10m
15:10
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 12:45 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
13:05
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
2h5m
15:10
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 12:45 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
13:15
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h55m
15:10
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 12:45 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
14:10
• Bến xe Yên Nghĩa
2h25m
16:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 14:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
14:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
2h10m
16:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 14:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
14:30
• VP 91 Khuất Duy Tiến (Big C Mỹ Đình)
2h5m
16:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 14:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
14:40
• Thiên Đường Bảo Sơn
1h55m
16:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 14:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
15:10
• Bến xe Yên Nghĩa
2h25m
17:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 15:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng
Anh Huy (Hải Phòng)
Xác nhận tức thì
Anh Huy (Hải Phòng)
Ghế ngồi 29 chỗ
15:25
• VP 699 Quang Trung (Hà Đông)
2h10m
17:35
• VP 68 Lạch Tray
*Vé chặng thuộc chuyến 15:10 09-06-2023 Yên Nghĩa - Hải Phòng