Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe Ba Thanh Limousine từ Cẩm Lệ - Đà Nẵng đi Tam Kỳ - Quảng Nam
: 34 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 26/05/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

04:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

05:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

04:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

05:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

06:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

05:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

06:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Ba Thanh Limousine siêu deal
Xác nhận tức thì
Ba Thanh Limousine

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

07:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

07:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

07:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

08:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

08:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

09:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

09:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

10:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

10:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

11:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

11:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

12:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

12:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Ba Thanh Limousine siêu deal
Xác nhận tức thì
Ba Thanh Limousine

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

13:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

13:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

12:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

13:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

14:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

13:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

14:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

15:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

15:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Ba Thanh Limousine siêu deal
Xác nhận tức thì
Ba Thanh Limousine

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

16:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

16:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

15:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

16:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

16:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

17:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

16:30 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

17:50 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Trường Phátsiêu deal
Xác nhận tức thì
Trường Phát

4.7

star

(32 đánh giá)

pickup-icon

17:00 • Mega Market Đà Nẵng

1h20m

pickup-icon

18:20 • Bến xe Tam Kỳ

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC