loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Nam từ Quảng Nam > xe Trường Phát đi Quảng Nam từ Điện Bàn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Ba Thanh Limousine từ Điện Bàn - Quảng Nam đi Quảng Nam

: 42 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 26/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
04:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
05:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
05:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
06:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
05:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
06:50
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
06:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
07:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
06:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
07:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
06:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
07:50
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
07:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
08:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
07:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
08:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
07:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
08:50
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
08:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
09:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
08:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
09:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
08:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
09:50
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
09:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
10:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
09:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
10:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
09:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
10:50
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
10:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
11:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
10:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
11:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
10:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
11:50
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
11:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
12:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
11:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
12:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
11:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
12:50
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
12:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
13:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
12:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
13:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
12:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
13:50
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
13:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
14:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
13:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
14:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
13:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
14:50
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
14:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
15:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
14:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
15:20
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
14:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
1h
15:50
• Bến xe Tam Kỳ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 28-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)