loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Ngãi từ Quảng Nam > xe Trường Phát đi Tư Nghĩa từ Điện Bàn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Ba Thanh Limousine từ Điện Bàn - Quảng Nam đi Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

: 42 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 20/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
04:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
07:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
05:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
08:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
05:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
08:30
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
06:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
09:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
06:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
09:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
06:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
09:30
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
07:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
10:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
07:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
10:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
07:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
10:30
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
08:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
11:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
08:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
11:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
08:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
11:30
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
09:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
12:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
09:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
12:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
09:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
12:30
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
10:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
13:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
10:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
13:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
10:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
13:30
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
11:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
14:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
11:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
14:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
11:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
14:30
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
12:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
15:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
12:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
15:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
12:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
15:30
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
13:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
16:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
13:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
16:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
13:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
16:30
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
14:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
17:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
14:20
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
17:00
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe thường)
Không cần thanh toán trước
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
14:50
• Ngã 3 Lầu Sụp
2h40m
17:30
• VP Quảng Ngãi
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 22-03-2023 Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Xe 7 chỗ)
Không cần thanh toán trước