loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Nam từ Quảng Ngãi > xe Trường Phát đi Điện Bàn từ Tư Nghĩa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Ba Thanh Limousine từ Tư Nghĩa - Quảng Ngãi đi Điện Bàn - Quảng Nam

: 42 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 01/04/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
04:00
• Quang Ngai Office
2h40m
06:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
05:00
• Quang Ngai Office
2h40m
07:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
05:30
• Quang Ngai Office
2h40m
08:10
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
06:00
• Quang Ngai Office
2h40m
08:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
06:00
• Quang Ngai Office
2h40m
08:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
06:30
• Quang Ngai Office
2h40m
09:10
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
07:00
• Quang Ngai Office
2h40m
09:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
07:00
• Quang Ngai Office
2h40m
09:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
07:30
• Quang Ngai Office
2h40m
10:10
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
08:00
• Quang Ngai Office
2h40m
10:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
08:00
• Quang Ngai Office
2h40m
10:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
08:30
• Quang Ngai Office
2h40m
11:10
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
09:00
• Quang Ngai Office
2h40m
11:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
09:00
• Quang Ngai Office
2h40m
11:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
09:30
• Quang Ngai Office
2h40m
12:10
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
10:00
• Quang Ngai Office
2h40m
12:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
10:00
• Quang Ngai Office
2h40m
12:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
10:30
• Quang Ngai Office
2h40m
13:10
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
11:00
• Quang Ngai Office
2h40m
13:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
11:00
• Quang Ngai Office
2h40m
13:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
11:30
• Quang Ngai Office
2h40m
14:10
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
12:00
• Quang Ngai Office
2h40m
14:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
12:00
• Quang Ngai Office
2h40m
14:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
12:30
• Quang Ngai Office
2h40m
15:10
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
13:00
• Quang Ngai Office
2h40m
15:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
13:00
• Quang Ngai Office
2h40m
15:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
13:30
• Quang Ngai Office
2h40m
16:10
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Trường Phát
Xác nhận tức thì
Trường Phát
Ghế ngồi 7 chỗ
14:00
• Quang Ngai Office
2h40m
16:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe thường)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
14:00
• Quang Ngai Office
2h40m
16:40
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)
Hoàng Phúc
Xác nhận tức thì
Hoàng Phúc
Ghế ngồi 7 chỗ
14:30
• Quang Ngai Office
2h40m
17:10
• Ngã 3 Lầu Sụp
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 02-04-2023 Quảng Ngãi - Đà Nẵng (Xe 7 chỗ)