loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Thái Nguyên từ Hà Nội > xe Bảo Phong đi Thái Nguyên từ Hà Nội
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Bảo Phong Limousine từ Hà Nội đi Thái Nguyên - Thái Nguyên

: 32 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 04/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
05:30
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
07:15
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
05:40
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
07:25
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
06:15
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
07:15
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
06:25
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
07:25
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
08:45
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
09:15
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
07:45
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
08:45
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
09:45
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
08:15
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
09:15
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
08:40
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
10:25
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
08:45
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
09:45
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
09:20
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
11:05
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
09:25
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
10:25
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
10:05
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
11:05
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 09:20 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
12:15
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
11:15
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
12:15
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
11:30
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
13:15
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
12:15
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
13:15
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
14:45
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
13:45
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
14:45
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
15:45
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
14:40
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
16:25
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
14:45
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
15:45
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
15:25
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
16:25
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 14:40 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
17:45
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
16:45
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
17:45
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
18:45
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
17:45
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
18:45
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• Văn phòng Hà Nội
1h45m
20:15
• Văn phòng Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
19:15
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
1h
20:15
• Văn phòng Thái Nguyên
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 04-06-2023 Hà Nội - Thái Nguyên