loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Thuận từ Sài Gòn > xe Phi Long - Huế đi Phan Thiết từ Quận 5
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Cao Lâm từ Quận 5 - Sài Gòn đi Phan Thiết - Bình Thuận

: 34 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
04:00
• VP Sài Gòn
4h30m
08:30
• VP Phan Thiết
Không cần thanh toán trước
Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
08:00
• VP Sài Gòn
4h30m
12:30
• VP Phan Thiết
Không cần thanh toán trước
Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
10:00
• VP Sài Gòn
4h30m
14:30
• VP Phan Thiết
Không cần thanh toán trước
Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
11:00
• VP Sài Gòn
4h30m
15:30
• VP Phan Thiết
Không cần thanh toán trước
Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
12:00
• VP Sài Gòn
4h30m
16:30
• VP Phan Thiết
Không cần thanh toán trước
Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
14:00
• VP Sài Gòn
4h30m
18:30
• VP Phan Thiết
Không cần thanh toán trước
Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• VP Sài Gòn
4h30m
20:30
• VP Phan Thiết
Không cần thanh toán trước
Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
18:00
• VP Sài Gòn
4h30m
22:30
• VP Phan Thiết
Không cần thanh toán trước
Cao Lâm
Xác nhận tức thì
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
20:00
• VP Sài Gòn
4h30m
00:30
• VP Phan Thiết
Không cần thanh toán trước
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
• Điểm đón Sài Gòn
5h
00:30
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
• Điểm đón Sài Gòn
2h30m
17:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
06:30
• Điểm đón Sài Gòn
2h30m
09:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
• VP Sài Gòn
2h
22:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
07:00
• VP Sài Gòn
2h
09:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
07:30
• Điểm đón Sài Gòn
4h30m
12:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
• Điểm đón Sài Gòn
4h30m
20:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
• VP Sài Gòn
4h
20:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
08:00
• VP Sài Gòn
4h
12:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
09:30
• Điểm đón Sài Gòn
2h30m
12:00
• VP Phan Thiết
Phi Long - Huế
Phi Long - Huế
Giường nằm 41 chỗ
10:00
• VP Sài Gòn
2h
12:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
10:30
• Điểm đón Sài Gòn
4h30m
15:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
11:00
• VP Sài Gòn
4h
15:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
11:30
• Điểm đón Sài Gòn
2h30m
14:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
12:00
• VP Sài Gòn
2h
14:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
13:30
• Điểm đón Sài Gòn
4h30m
18:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
14:00
• VP Sài Gòn
4h
18:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
14:30
• Điểm đón Sài Gòn
2h30m
17:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
15:00
• VP Sài Gòn
2h
17:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
15:30
• Điểm đón Sài Gòn
4h30m
20:00
• VP Phan Thiết
Cao Lâm
Cao Lâm
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• VP Sài Gòn
4h
20:00
• VP Phan Thiết