Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Lâm Đồng từ Khánh Hòa > xe Cúc Tùng Limousine đi Lâm Đồng từ Nha Trang
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Cúc Tùng Limousine từ Nha Trang - Khánh Hòa đi Lâm Đồng

: 24 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 04/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4h
10:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• VP Nha Trang
3h30m
10:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
10:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4h
11:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• VP Nha Trang
3h30m
11:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
11:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4h
13:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• VP Nha Trang
3h30m
13:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
13:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
10:30
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4h
14:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• VP Nha Trang
3h30m
14:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
14:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
12:00
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4h
16:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
12:30
• VP Nha Trang
3h30m
16:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
16:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
13:30
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4h
17:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• VP Nha Trang
3h30m
17:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
14:30
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
17:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
15:00
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4h
19:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
15:30
• VP Nha Trang
3h30m
19:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
16:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
19:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
16:30
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
4h
20:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
17:00
• VP Nha Trang
3h30m
20:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 06-12-2023 Nha Trang - Đà Lạt
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
17:30
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
20:30
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Không cần thanh toán trước