Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Khánh Hòa từ Phú Yên > xe Cúc Tùng Limousine đi Nha Trang từ Phú Yên
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Cúc Tùng Limousine từ Phú Yên đi Nha Trang - Khánh Hòa

: 24 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 03/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
08:50
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
09:20
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
09:50
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
10:20
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
11:20
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
10:50
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
11:50
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
12:20
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
12:50
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
13:50
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
14:50
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
14:20
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
15:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
17:20
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
15:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
17:50
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
15:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
18:20
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
16:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
18:20
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
16:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
19:20
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
16:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
18:50
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
17:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
19:50
• Bến Xe Phía Bắc Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
17:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
20:20
• VP Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng Limousine
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng Limousine
Limousine 9 chỗ
17:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
20:50
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-12-2023 Tuy Hòa - Nha Trang
Không cần thanh toán trước