loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Lâm Đồng > xe Điền Linh Limousine đi Quận 9 từ Đà Lạt
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Điền Linh Limousine từ Đà Lạt - Lâm Đồng đi Quận 9 - Sài Gòn

: 18 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 28/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
09:00
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6h15m
15:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
09:25
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
5h50m
15:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Giường nằm 40 giường
12:30
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6h35m
19:05
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 29-03-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Giường nằm 40 giường
12:55
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6h10m
19:05
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 29-03-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
13:00
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6h15m
19:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
13:25
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
5h50m
19:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
15:00
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6h15m
21:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
15:25
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
5h50m
21:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
16:00
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6h15m
22:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
16:25
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
5h50m
22:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
22:00
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6h15m
04:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
22:25
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
5h50m
04:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Giường nằm 40 giường
22:30
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6h35m
05:05
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 29-03-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Giường nằm 40 giường
22:55
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
6h10m
05:05
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 29-03-2023 Đà Lạt - Bình Dương
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
23:00
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6h15m
05:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
23:25
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
5h50m
05:15
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
23:30
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
6h15m
05:45
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
23:55
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
5h50m
05:45
• KDL Suối Tiên
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 29-03-2023 Đà Lạt - Hồ Chí Minh