Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Lâm Đồng từ Sài Gòn > xe Điền Linh Limousine đi Đà Lạt từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Điền Linh Limousine từ Sài Gòn đi Đà Lạt - Lâm Đồng

: 200 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 01/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:00
• Ngã Tư Ga
6h40m
06:40
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:00
• Ngã Tư Ga
6h30m
06:30
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:28
• VP Quận 5
6h20m
06:48
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:28
• VP Quận 5
6h30m
06:58
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
00:30
• VP Tân Bình
6h50m
07:20
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
00:30
• VP Tân Bình
7h
07:30
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 00:30 15-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:30
• VP Ngã 4 Bình Phước
6h
06:30
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:30
• VP Ngã 4 Bình Phước
6h10m
06:40
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:35
• Cầu Vượt Sóng Thần.
5h55m
06:30
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:35
• Cầu Vượt Sóng Thần.
6h5m
06:40
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:38
• VP Hàng Xanh
6h10m
06:48
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:38
• VP Gò Vấp
6h20m
06:58
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:38
• VP Gò Vấp
6h10m
06:48
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:38
• VP Hàng Xanh
6h20m
06:58
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:40
• Cầu vượt Linh Xuân
6h
06:40
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:40
• Cầu vượt Linh Xuân
5h50m
06:30
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:43
• Cầu vượt Linh Xuân
6h15m
06:58
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:43
• Cầu vượt Linh Xuân
6h5m
06:48
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:45
• Đại học Nông Lâm
5h45m
06:30
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:45
• Đại học Nông Lâm
5h55m
06:40
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:48
• Đại học Nông Lâm
6h
06:48
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:48
• Đại học Nông Lâm
6h10m
06:58
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:58 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:50
• VP Suối Tiên
5h50m
06:40
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 24 Phòng Đôi
00:50
• VP Suối Tiên
5h40m
06:30
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 14-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB)
Không cần thanh toán trước
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
01:00
• VP Quận 5
6h20m
07:20
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 00:30 15-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
01:00
• VP Quận 5
6h30m
07:30
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 00:30 15-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
01:10
• VP Gò Vấp
6h20m
07:30
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 00:30 15-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
01:10
• VP Hàng Xanh
6h10m
07:20
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 00:30 15-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
01:10
• VP Gò Vấp
6h10m
07:20
• VP Đà Lạt 28 Trần Hưng Đạo
*Vé chặng thuộc chuyến 00:30 15-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)
Điền Linh Limousine
Xác nhận tức thì
Điền Linh Limousine
Limousine 36 giường
01:10
• VP Hàng Xanh
6h20m
07:30
• VP Đà Lạt 190 Xô Viết Nghệ Tỉnh
*Vé chặng thuộc chuyến 00:30 15-12-2023 Hồ Chí Minh - Đà Lạt (TB-Q5)