loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Tây Ninh từ Sài Gòn > xe Đồng Phước đi Tây Ninh từ Bến xe An Sương
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Đồng Phước từ Bến xe An Sương đi Tây Ninh - Tây Ninh

: 31 chuyến
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 02/06/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
05:15
• Bến Xe An Sương.
2h20m
07:35
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
05:20
• Bến Xe An Sương.
2h
07:20
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
06:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
08:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
06:20
• Bến Xe An Sương.
2h
08:20
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
07:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
09:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Bến Xe An Sương.
2h
09:30
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
08:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
10:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
09:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
11:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Bến Xe An Sương.
2h
11:00
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
10:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
12:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Bến Xe An Sương.
2h
12:30
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
11:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
13:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Bến Xe An Sương.
2h
14:00
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
12:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
14:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
13:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
15:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• Bến Xe An Sương.
2h
15:30
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
14:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
16:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Bến Xe An Sương.
2h
17:00
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
15:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
17:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
16:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
18:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
• Bến Xe An Sương.
2h
18:30
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
17:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
19:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• Bến Xe An Sương.
2h
19:30
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
18:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
20:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• Bến Xe An Sương.
2h
20:30
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
19:00
• Bến Xe An Sương.
2h20m
21:20
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
19:30
• Bến Xe An Sương.
2h20m
21:50
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 16 chỗ
19:30
• Bến Xe An Sương.
2h
21:30
• Cửa Hòa Viện
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
20:20
• Bến Xe An Sương.
2h20m
22:40
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước
Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
20:30
• Bến Xe An Sương.
2h20m
22:50
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
Không cần thanh toán trước