Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ Tây Ninh

chevron_right_gray_20dpxe Đồng Phước đi Sài Gòn từ Tây Ninh

Vé xe Đồng Phước từ Tây Ninh - Tây Ninh đi Sài Gòn
: 90 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 15/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

02:50 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

04:50 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

03:00 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

05:00 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

03:05 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

05:05 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

03:20 • Trạm Cửa Hòa Viện

2h

pickup-icon

05:20 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

03:30 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

05:30 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

03:40 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

05:40 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

03:45 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

05:45 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

04:00 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

06:00 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

04:10 • Trạm Cửa Hòa Viện

2h

pickup-icon

06:10 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

04:20 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

06:20 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

04:30 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

06:30 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

04:45 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

06:45 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

04:50 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

06:50 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

07:00 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

05:10 • Trạm Cửa Hòa Viện

2h

pickup-icon

07:10 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

05:20 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

07:20 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

05:30 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

07:30 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

05:45 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

07:45 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

05:50 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

07:50 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

08:00 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

06:10 • Trạm Cửa Hòa Viện

2h

pickup-icon

08:10 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

06:15 • Trạm Trảng Bàng

1h

pickup-icon

07:15 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

08:20 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

08:30 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

06:50 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

08:50 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

09:00 • VP Quận 10

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

07:10 • Trạm Cửa Hòa Viện

2h

pickup-icon

09:10 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Trạm Trảng Bàng

1h

pickup-icon

08:15 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

09:20 • Bến Xe An Sương

Đồng Phước
Xác nhận tức thì
Đồng Phước

4.5

star

(881 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Bến Xe Tây Ninh

2h

pickup-icon

09:30 • VP Quận 10