Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Nghệ An từ Hà Nội > xe Đức Lan đi Nghệ An từ Hoàng Mai
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Đức Lan từ Hoàng Mai - Hà Nội đi Nghệ An

: 30 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 30/11/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
09:15
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
14:45
• Văn phòng Nghệ An
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
09:15
• Bến xe Nước Ngầm
4h30m
13:45
• Ngã ba Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
09:15
• Bến xe Nước Ngầm
3h40m
12:55
• Ngã tư Hoàng Mai
*Vé chặng thuộc chuyến 09:15 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
10:30
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
16:00
• Văn phòng Nghệ An
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
10:30
• Bến xe Nước Ngầm
3h40m
14:10
• Ngã tư Hoàng Mai
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
10:30
• Bến xe Nước Ngầm
4h30m
15:00
• Ngã ba Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
13:15
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
18:45
• Văn phòng Nghệ An
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
13:15
• Bến xe Nước Ngầm
4h30m
17:45
• Ngã ba Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 13:15 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
13:15
• Bến xe Nước Ngầm
3h40m
16:55
• Ngã tư Hoàng Mai
*Vé chặng thuộc chuyến 13:15 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
15:00
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
20:30
• Văn phòng Nghệ An
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
15:00
• Bến xe Nước Ngầm
3h40m
18:40
• Ngã tư Hoàng Mai
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
15:00
• Bến xe Nước Ngầm
4h30m
19:30
• Ngã ba Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
22:30
• Văn phòng Nghệ An
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Bến xe Nước Ngầm
3h40m
20:40
• Ngã tư Hoàng Mai
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Bến xe Nước Ngầm
4h30m
21:30
• Ngã ba Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:30
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
04:00
• Văn phòng Nghệ An
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:30
• Bến xe Nước Ngầm
3h40m
02:10
• Ngã tư Hoàng Mai
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:30
• Bến xe Nước Ngầm
4h30m
03:00
• Ngã ba Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:31
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
04:01
• Văn phòng Nghệ An
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:31
• Bến xe Nước Ngầm
3h40m
02:11
• Ngã tư Hoàng Mai
*Vé chặng thuộc chuyến 22:31 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:31
• Bến xe Nước Ngầm
4h30m
03:01
• Ngã ba Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 22:31 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:32
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
04:02
• Văn phòng Nghệ An
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:32
• Bến xe Nước Ngầm
3h40m
02:12
• Ngã tư Hoàng Mai
*Vé chặng thuộc chuyến 22:32 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:32
• Bến xe Nước Ngầm
4h30m
03:02
• Ngã ba Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 22:32 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:33
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
04:03
• Văn phòng Nghệ An
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:33
• Bến xe Nước Ngầm
4h30m
03:03
• Ngã ba Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 22:33 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:33
• Bến xe Nước Ngầm
3h40m
02:13
• Ngã tư Hoàng Mai
*Vé chặng thuộc chuyến 22:33 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:34
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
04:04
• Văn phòng Nghệ An
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:34
• Bến xe Nước Ngầm
3h40m
02:14
• Ngã tư Hoàng Mai
*Vé chặng thuộc chuyến 22:34 02-12-2023 Hà Nội - Vinh
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
22:34
• Bến xe Nước Ngầm
4h30m
03:04
• Ngã ba Diễn Châu
*Vé chặng thuộc chuyến 22:34 02-12-2023 Hà Nội - Vinh