Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Ninh Bình từ Nghệ An
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Đức Lan từ Nghệ An đi Ninh Bình

: 68 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 03/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:20
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
02:35
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:20
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
02:45
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:21
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
02:36
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:31 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:21
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
02:46
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 22:31 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:22
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
02:47
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 22:32 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:22
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
02:37
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:32 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:23
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
02:48
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 22:33 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:23
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
02:38
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:33 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:24
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
02:49
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 22:34 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:24
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
02:39
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:34 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:25
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
02:40
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:35 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:25
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
02:50
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 22:35 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:26
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
02:41
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:36 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:26
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
02:51
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 22:36 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:27
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
02:52
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 22:37 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:27
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
02:42
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:37 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:28
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
02:53
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 22:38 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:28
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
02:43
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:38 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:29
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
02:44
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:39 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
00:29
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
02:54
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 22:39 04-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
08:30
• Văn phòng Nghệ An
4h5m
12:35
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 05-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
08:30
• Văn phòng Nghệ An
4h15m
12:45
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 05-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
09:30
• Ngã ba Diễn Châu
3h15m
12:45
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 05-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
09:30
• Ngã ba Diễn Châu
3h5m
12:35
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 05-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
10:20
• Ngã tư Hoàng Mai
2h15m
12:35
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 05-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
10:20
• Ngã tư Hoàng Mai
2h25m
12:45
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 05-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Văn phòng Nghệ An
4h5m
16:35
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 05-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Văn phòng Nghệ An
4h15m
16:45
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 05-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
13:30
• Ngã ba Diễn Châu
3h15m
16:45
• GO! Ninh Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 05-12-2023 Vinh - Hà Nội
Đức Lan
Đức Lan
Giường nằm 44 chỗ
13:30
• Ngã ba Diễn Châu
3h5m
16:35
• Cầu Yên (Tam Cốc)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 05-12-2023 Vinh - Hà Nội