loading
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bạc Liêu > xe Đức Trọng đi Sài Gòn từ Bạc Liêu
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Điểm đón
 • Bạc Liêu (20)
  • Bến Xe Bạc Liêu (10)
  • Văn Phòng Bạc Liêu (10)
Điểm trả
 • Quận 11 (10)
  • Văn Phòng Sài Gòn (10)
 • Bình Tân (10)
  • Bến xe Miền Tây (10)
Loại ghế / giường

Vé xe Đức Trọng từ Bạc Liêu - Bạc Liêu đi Sài Gòn

: 20 chuyến
Sắp xếp theo:
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
22:30
• Văn Phòng Bạc Liêu
7h
05:30
• Văn Phòng Sài Gòn
170,000 đ
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
23:00
• Bến Xe Bạc Liêu
6h30m
05:30
• Văn Phòng Sài Gòn
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
22:30
• Văn Phòng Bạc Liêu
6h45m
05:15
• Bến xe Miền Tây
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
23:00
• Bến Xe Bạc Liêu
6h15m
05:15
• Bến xe Miền Tây
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Văn Phòng Bạc Liêu
7h
19:00
• Văn Phòng Sài Gòn
170,000 đ
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Văn Phòng Bạc Liêu
6h45m
18:45
• Bến xe Miền Tây
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Bến Xe Bạc Liêu
6h15m
18:45
• Bến xe Miền Tây
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Bến Xe Bạc Liêu
6h30m
19:00
• Văn Phòng Sài Gòn
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
08:30
• Văn Phòng Bạc Liêu
7h
15:30
• Văn Phòng Sài Gòn
170,000 đ
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
20:31
• Văn Phòng Bạc Liêu
7h
03:31
• Văn Phòng Sài Gòn
170,000 đ
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
20:30
• Văn Phòng Bạc Liêu
7h
03:30
• Văn Phòng Sài Gòn
170,000 đ
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
20:31
• Văn Phòng Bạc Liêu
6h45m
03:16
• Bến xe Miền Tây
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:31 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Bến Xe Bạc Liêu
6h15m
03:15
• Bến xe Miền Tây
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
21:01
• Bến Xe Bạc Liêu
6h30m
03:31
• Văn Phòng Sài Gòn
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:31 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
21:01
• Bến Xe Bạc Liêu
6h15m
03:16
• Bến xe Miền Tây
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:31 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Bến Xe Bạc Liêu
6h30m
03:30
• Văn Phòng Sài Gòn
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
09:00
• Bến Xe Bạc Liêu
6h30m
15:30
• Văn Phòng Sài Gòn
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
20:30
• Văn Phòng Bạc Liêu
6h45m
03:15
• Bến xe Miền Tây
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
08:30
• Văn Phòng Bạc Liêu
6h45m
15:15
• Bến xe Miền Tây
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn
//static.vexere.com/production/images/1571209304808.jpeg?w=250&h=250
Đức Trọng
0.0
• 0 Đánh giá
Giường nằm 44 chỗ
09:00
• Bến Xe Bạc Liêu
6h15m
15:15
• Bến xe Miền Tây
170,000 đ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 27-05-2020 Bạc Liêu - Sài Gòn