loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Thuận từ Bình Định > xe Dũng Lệ đi Phan Thiết từ Bình Định
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Dũng Lệ từ Bình Định đi Phan Thiết - Bình Thuận

: 24 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 19/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
18:30
• Bong Son Town Office
10h
04:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
18:31
• Bong Son Town Office
10h
04:31
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:31 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
19:10
• Phu My Bus Stop
9h20m
04:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
19:11
• Phu My Bus Stop
9h20m
04:31
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:31 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
19:30
• Phu Cat bus stop
9h
04:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
19:31
• Phu Cat bus stop
9h
04:31
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:31 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
19:50
• Coop Mart An Nhon
8h40m
04:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
19:51
• Coop Mart An Nhon
8h40m
04:31
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:31 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
20:10
• Dieu Tri Threeways Crossroads
8h20m
04:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
20:11
• Dieu Tri Threeways Crossroads
8h20m
04:31
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:31 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
20:30
• Big C Quy Nhon
8h
04:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
20:31
• Big C Quy Nhon
8h
04:31
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:31 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:30
• Bong Son Town Office
10h
23:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Phu My Bus Stop
9h20m
23:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:30
• Phu Cat bus stop
9h
23:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:50
• Coop Mart An Nhon
8h40m
23:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
15:10
• Dieu Tri Threeways Crossroads
8h20m
23:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
15:30
• Big C Quy Nhon
8h
23:30
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
18:00
• Bong Son Town Office
10h
04:00
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
18:40
• Phu My Bus Stop
9h20m
04:00
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
19:00
• Phu Cat bus stop
9h
04:00
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
19:20
• Coop Mart An Nhon
8h40m
04:00
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
19:40
• Dieu Tri Threeways Crossroads
8h20m
04:00
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
20:00
• Big C Quy Nhon
8h
04:00
• Binh Thuan
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 18-03-2023 Bình Định - Sài Gòn