Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Bình Thuận từ Bình Định

chevron_right_gray_20dpxe Dũng Lệ đi Phan Thiết từ Bình Định

Vé xe Dũng Lệ từ Bình Định đi Phan Thiết - Bình Thuận
: 30 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 16/04/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

13:00 • Vp. Bồng Sơn

10h40m

pickup-icon

23:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

13:30 • Bến xe khách Phù Mỹ

10h10m

pickup-icon

23:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

13:30 • Vp. Bồng Sơn

10h40m

pickup-icon

00:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

13:50 • Bến xe khách Phù Cát

9h50m

pickup-icon

23:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

14:10 • Siêu thị CoopMart thị xã An Sơn

9h30m

pickup-icon

23:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

14:10 • Bến xe khách Phù Mỹ

10h

pickup-icon

00:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Bến xe khách Phù Cát

9h40m

pickup-icon

00:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

14:40 • Ngã 3 Diêu Trì'

9h

pickup-icon

23:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

14:50 • Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn

9h20m

pickup-icon

00:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

15:00 • Big C Quy Nhơn

8h40m

pickup-icon

23:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

15:10 • Ngã 3 Diêu Trì'

9h

pickup-icon

00:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

15:30 • Big C Quy Nhơn

8h40m

pickup-icon

00:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

18:00 • Vp. Bồng Sơn

10h40m

pickup-icon

04:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

18:30 • Vp. Bồng Sơn

10h40m

pickup-icon

05:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

18:31 • Vp. Bồng Sơn

10h40m

pickup-icon

05:11 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

18:40 • Bến xe khách Phù Mỹ

10h

pickup-icon

04:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Bến xe khách Phù Cát

9h40m

pickup-icon

04:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

19:10 • Bến xe khách Phù Mỹ

10h

pickup-icon

05:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

19:11 • Bến xe khách Phù Mỹ

10h

pickup-icon

05:11 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

19:20 • Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn

9h20m

pickup-icon

04:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Bến xe khách Phù Cát

9h40m

pickup-icon

05:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

19:31 • Bến xe khách Phù Cát

9h40m

pickup-icon

05:11 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

19:40 • Ngã 3 Diêu Trì'

9h

pickup-icon

04:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

19:50 • Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn

9h20m

pickup-icon

05:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

19:51 • Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn

9h20m

pickup-icon

05:11 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Big C Quy Nhơn

8h40m

pickup-icon

04:40 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

20:10 • Ngã 3 Diêu Trì'

9h

pickup-icon

05:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

20:11 • Ngã 3 Diêu Trì'

9h

pickup-icon

05:11 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Big C Quy Nhơn

8h40m

pickup-icon

05:10 • Ngã 4 Lê Duẫn

Dũng Lệ
Dũng Lệ

4

star

(26 đánh giá)

pickup-icon

20:31 • Big C Quy Nhơn

8h40m

pickup-icon

05:11 • Ngã 4 Lê Duẫn