loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Định từ Ninh Thuận
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Dũng Lệ từ Ninh Thuận đi Bình Định

: 24 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 23/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Dũng Lệ
Xác nhận tức thì
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h50m
03:20
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 24-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Xác nhận tức thì
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
8h10m
04:40
• Vp. Bồng Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 24-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Xác nhận tức thì
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h30m
03:00
• Ngã 3 Diêu Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 24-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Xác nhận tức thì
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h10m
02:40
• Big C Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 24-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Xác nhận tức thì
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
7h30m
04:00
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 24-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Xác nhận tức thì
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
7h10m
03:40
• Bến xe khách Phù Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 24-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Không cần thanh toán trước
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h10m
06:40
• Big C Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
7h10m
07:40
• Bến xe khách Phù Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h30m
07:00
• Ngã 3 Diêu Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
8h10m
08:40
• Vp. Bồng Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
7h30m
08:00
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h50m
07:20
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
7h30m
08:30
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h30m
07:30
• Ngã 3 Diêu Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h50m
07:50
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
7h10m
08:10
• Bến xe khách Phù Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
8h10m
09:10
• Vp. Bồng Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h10m
07:10
• Big C Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h10m
08:10
• Big C Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h50m
08:50
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h30m
08:30
• Ngã 3 Diêu Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
7h30m
09:30
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
8h10m
10:10
• Vp. Bồng Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
7h10m
09:10
• Bến xe khách Phù Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 23-03-2023 Sài Gòn - Bình Định