loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Định từ Ninh Thuận > xe Dũng Lệ đi Bình Định từ Phan Rang-Tháp Chàm
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Dũng Lệ từ Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận đi Bình Định

: 36 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 28/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
8h10m
08:40
• Vp. Bồng Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h10m
06:40
• Big C Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h30m
07:00
• Ngã 3 Diêu Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h50m
07:20
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
7h30m
08:00
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 5 Phan Rang
7h10m
07:40
• Bến xe khách Phù Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
8h10m
09:10
• Vp. Bồng Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
7h10m
08:10
• Bến xe khách Phù Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h30m
07:30
• Ngã 3 Diêu Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h50m
07:50
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h10m
07:10
• Big C Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
01:00
• Ngã 5 Phan Rang
7h30m
08:30
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h30m
08:30
• Ngã 3 Diêu Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
7h30m
09:30
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h50m
08:50
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
6h10m
08:10
• Big C Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
7h10m
09:10
• Bến xe khách Phù Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
8h10m
10:10
• Vp. Bồng Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 28-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
7h30m
04:00
• Bến xe khách Phù Mỹ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
7h10m
03:40
• Bến xe khách Phù Cát
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
8h10m
04:40
• Vp. Bồng Sơn
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h30m
03:00
• Ngã 3 Diêu Trì
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h10m
02:40
• Big C Quy Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Ngã 5 Phan Rang
6h50m
03:20
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 29-03-2023 Sài Gòn - Bình Định
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
• Ngã 5 Phan Rang
7h30m
09:30
• Bến xe khách Phù Mỹ
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
• Ngã 5 Phan Rang
6h30m
08:30
• Ngã 3 Diêu Trì
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
• Ngã 5 Phan Rang
8h10m
10:10
• Vp. Bồng Sơn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
• Ngã 5 Phan Rang
7h10m
09:10
• Bến xe khách Phù Cát
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
• Ngã 5 Phan Rang
6h10m
08:10
• Big C Quy Nhơn
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
• Ngã 5 Phan Rang
6h50m
08:50
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn