loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Ninh từ Nam Định > xe Duy Khánh Limousine đi Cái Rồng từ Nam Định
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Duy Khánh Limousine từ Nam Định đi Cái Rồng - Quảng Ninh

: 12 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 30/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• Big C Nam Định
4h30m
12:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• Big C Nam Định
4h30m
13:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• Big C Nam Định
4h30m
14:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
10:30
• Big C Nam Định
4h30m
15:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• Big C Nam Định
4h30m
16:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
12:30
• Big C Nam Định
4h30m
17:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
13:30
• Big C Nam Định
4h30m
18:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
14:30
• Big C Nam Định
4h30m
19:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
15:30
• Big C Nam Định
4h30m
20:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
16:30
• Big C Nam Định
4h30m
21:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
17:30
• Big C Nam Định
4h30m
22:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
18:30
• Big C Nam Định
4h30m
23:00
• Cảng Cái Rồng
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 01-04-2023 Thanh Hóa - Quảng Ninh
Không cần thanh toán trước