loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Ninh Bình từ Quảng Ninh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Duy Khánh Limousine từ Quảng Ninh đi Ninh Bình

: 39 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 22/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
04:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
09:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn phòng Cẩm Phả
4h15m
09:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
05:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
10:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Cẩm Phả
4h15m
10:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
09:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
06:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
11:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Cẩm Phả
4h15m
11:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
10:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
07:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
12:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn phòng Cẩm Phả
4h15m
12:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
11:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
08:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
13:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
12:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Văn phòng Cẩm Phả
4h15m
13:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
09:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
14:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
13:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• Văn phòng Cẩm Phả
4h15m
14:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
10:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
15:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Văn phòng Cẩm Phả
4h15m
15:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
14:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
11:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
16:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
12:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
15:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
12:00
• Văn phòng Cẩm Phả
4h15m
16:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
12:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
17:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
16:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• Văn phòng Cẩm Phả
4h15m
17:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
13:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
18:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• Văn phòng Cẩm Phả
4h15m
18:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• Văn phòng Bãi Cháy: 24 Thủy Tùng, KS Tùng Luxury
3h15m
17:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
14:20
• Cảng Cái Rồng
4h55m
19:15
• Số 46, đường 27/7 Hotel Ninh Bình Center
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước