loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Thái Bình từ Quảng Ninh > xe Duy Khánh Limousine đi Vũ Thư từ Cái Rồng
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Duy Khánh Limousine từ Cái Rồng - Quảng Ninh đi Vũ Thư - Thái Bình

: 13 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 28/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
04:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
08:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
05:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
09:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
06:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
10:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
07:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
11:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
08:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
12:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
09:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
13:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
10:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
14:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
11:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
15:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
12:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
16:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
13:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
17:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
14:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
18:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
15:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
19:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước
Duy Khánh Limousine
Xác nhận tức thì
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
16:20
• Cảng Cái Rồng
3h50m
20:10
• Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 30-03-2023 Quảng Ninh - Thanh Hóa
Không cần thanh toán trước