loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Thái Nguyên từ Bắc Kạn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Hà Lan từ Bắc Kạn đi Thái Nguyên

: 115 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 04/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
04:30
• Văn phòng Bắc Kạn
1h30m
06:00
• Khách sạn Sông Cầu
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
05:00
• Chợ Mới
1h
06:00
• Khách sạn Sông Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 06-02-2023 Bắc Kạn - Thái Nguyên
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
05:30
• Văn phòng Bắc Kạn
1h30m
07:00
• Khách sạn Sông Cầu
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
06:00
• Chợ Mới
1h
07:00
• Khách sạn Sông Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 06-02-2023 Bắc Kạn - Thái Nguyên
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
06:30
• Văn phòng Bắc Kạn
1h30m
08:00
• Khách sạn Sông Cầu
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
07:00
• Chợ Mới
1h
08:00
• Khách sạn Sông Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 06-02-2023 Bắc Kạn - Thái Nguyên
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn phòng Bắc Kạn
1h30m
09:00
• Khách sạn Sông Cầu
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
08:00
• Chợ Mới
1h
09:00
• Khách sạn Sông Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 06-02-2023 Bắc Kạn - Thái Nguyên
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
09:30
• Văn phòng Bắc Kạn
1h30m
11:00
• Khách sạn Sông Cầu
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
10:00
• Chợ Mới
1h
11:00
• Khách sạn Sông Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 06-02-2023 Bắc Kạn - Thái Nguyên
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
11:30
• Văn phòng Bắc Kạn
1h30m
13:00
• Khách sạn Sông Cầu
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
12:00
• Chợ Mới
1h
13:00
• Khách sạn Sông Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 06-02-2023 Bắc Kạn - Thái Nguyên
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
13:30
• Văn phòng Bắc Kạn
1h30m
15:00
• Khách sạn Sông Cầu
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
14:00
• Chợ Mới
1h
15:00
• Khách sạn Sông Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 06-02-2023 Bắc Kạn - Thái Nguyên
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
15:30
• Văn phòng Bắc Kạn
1h30m
17:00
• Khách sạn Sông Cầu
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
16:00
• Chợ Mới
1h
17:00
• Khách sạn Sông Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 06-02-2023 Bắc Kạn - Thái Nguyên
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
17:30
• Văn phòng Bắc Kạn
1h30m
19:00
• Khách sạn Sông Cầu
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
18:00
• Chợ Mới
1h
19:00
• Khách sạn Sông Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 06-02-2023 Bắc Kạn - Thái Nguyên
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
19:30
• Văn phòng Bắc Kạn
1h30m
21:00
• Khách sạn Sông Cầu
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Xác nhận tức thì
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
20:00
• Chợ Mới
1h
21:00
• Khách sạn Sông Cầu
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 06-02-2023 Bắc Kạn - Thái Nguyên
Không cần thanh toán trước
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn phòng Bắc Kạn
3h40m
06:00
• Khách sạn Sông Cầu
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn phòng Bắc Kạn
4h10m
06:30
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn phòng Bắc Kạn
4h5m
06:25
• Văn Phòng Yên Bình
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn phòng Bắc Kạn
4h
06:20
• Nút giao Sông Công
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn phòng Bắc Kạn
4h5m
21:25
• Văn Phòng Yên Bình
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Chợ Mới
3h30m
06:20
• Nút giao Sông Công
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Chợ Mới
3h10m
21:00
• Khách sạn Sông Cầu
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Chợ Mới
3h10m
06:00
• Khách sạn Sông Cầu
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Chợ Mới
3h40m
06:30
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Chợ Mới
3h35m
06:25
• Văn Phòng Yên Bình