Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe khách

chevron_right_gray_20dpxe đi Thái Nguyên từ Bắc Kạn

Vé xe Hà Lan từ Bắc Kạn đi Thái Nguyên
: 46 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 29/05/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

06:55 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

05:30 • Văn phòng Bắc Kạn

1h30m

pickup-icon

07:00 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

05:30 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

07:25 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

05:50 • Chợ Mới

1h5m

pickup-icon

06:55 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

07:55 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Chợ Mới

1h

pickup-icon

07:00 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Chợ Mới

1h5m

pickup-icon

07:25 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

08:25 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • Văn phòng Bắc Kạn

1h30m

pickup-icon

08:00 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

06:50 • Chợ Mới

1h5m

pickup-icon

07:55 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

08:55 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Chợ Mới

1h

pickup-icon

08:00 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • Chợ Mới

1h5m

pickup-icon

08:25 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Văn phòng Bắc Kạn

1h30m

pickup-icon

09:00 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

09:25 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Chợ Mới

1h5m

pickup-icon

08:55 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

09:55 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Chợ Mới

1h

pickup-icon

09:00 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Chợ Mới

1h5m

pickup-icon

09:25 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Văn phòng Bắc Kạn

1h30m

pickup-icon

10:00 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

10:25 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

08:50 • Chợ Mới

1h5m

pickup-icon

09:55 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

10:55 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Chợ Mới

1h

pickup-icon

10:00 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

09:20 • Chợ Mới

1h5m

pickup-icon

10:25 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

11:25 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

09:50 • Chợ Mới

1h5m

pickup-icon

10:55 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Văn phòng Bắc Kạn

1h55m

pickup-icon

11:55 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

10:20 • Chợ Mới

1h5m

pickup-icon

11:25 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.9

star

(509 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Văn phòng Bắc Kạn

1h30m

pickup-icon

12:00 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC