Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Thái Nguyên từ Hà Nội

chevron_right_gray_20dpxe Hà Lan đi Thái Nguyên từ Hà Nội

Vé xe Hà Lan từ Hà Nội đi Thái Nguyên - Thái Nguyên
: 142 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 14/04/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

05:15 • VP 180 Trung Kính

1h30m

pickup-icon

06:45 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

05:15 • VP Yên Nghĩa

2h

pickup-icon

07:15 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

05:15 • VP 265 Nguyễn Trãi

1h30m

pickup-icon

06:45 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

05:15 • Số 87 Đại Cồ Việt

2h

pickup-icon

07:15 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

05:31 • VP 265 Nguyễn Trãi

1h30m

pickup-icon

07:01 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

05:31 • VP 180 Trung Kính

1h30m

pickup-icon

07:01 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

05:31 • Số 87 Đại Cồ Việt

2h

pickup-icon

07:31 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

05:40 • Văn Phòng KĐT Bắc Linh Đàm

1h35m

pickup-icon

07:15 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Số 87 Đại Cồ Việt

2h

pickup-icon

08:00 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • VP 180 Trung Kính

1h30m

pickup-icon

07:30 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • VP 265 Nguyễn Trãi

1h30m

pickup-icon

07:30 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:01 • VP 180 Trung Kính

1h30m

pickup-icon

07:31 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:01 • Số 87 Đại Cồ Việt

2h

pickup-icon

08:01 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:01 • VP 265 Nguyễn Trãi

1h30m

pickup-icon

07:31 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:15 • Số 87 Đại Cồ Việt

2h

pickup-icon

08:15 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:16 • VP 180 Trung Kính

1h30m

pickup-icon

07:46 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:16 • Số 87 Đại Cồ Việt

2h

pickup-icon

08:16 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:16 • VP 265 Nguyễn Trãi

1h30m

pickup-icon

07:46 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • VP 180 Trung Kính

1h30m

pickup-icon

08:00 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • Số 87 Đại Cồ Việt

2h

pickup-icon

08:30 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • VP 265 Nguyễn Trãi

1h30m

pickup-icon

08:00 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • VP Yên Nghĩa

2h

pickup-icon

08:30 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:31 • Số 87 Đại Cồ Việt

2h

pickup-icon

08:31 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:31 • VP 265 Nguyễn Trãi

1h30m

pickup-icon

08:01 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:31 • VP 180 Trung Kính

1h30m

pickup-icon

08:01 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

06:55 • Văn Phòng KĐT Bắc Linh Đàm

1h35m

pickup-icon

08:30 • Khách sạn Sông Cầu

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • VP 265 Nguyễn Trãi

1h30m

pickup-icon

08:30 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Số 87 Đại Cồ Việt

2h

pickup-icon

09:00 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • VP 180 Trung Kính

1h30m

pickup-icon

08:30 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Hà Lansiêu deal
Xác nhận tức thì
Hà Lan

4.8

star

(472 đánh giá)

pickup-icon

07:01 • VP 265 Nguyễn Trãi

1h30m

pickup-icon

08:31 • Khách sạn Sông Cầu

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC