Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Hà Nội từ Quảng Ninh

chevron_right_gray_20dpxe Hạ Long Travel Limousine đi Thanh Xuân từ Quảng Ninh

Vé xe Hạ Long Travel Limousine từ Quảng Ninh đi Thanh Xuân - Hà Nội
: 44 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 17/05/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

04:20 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

07:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

04:21 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

07:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

07:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

05:01 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

07:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

05:20 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

08:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

05:21 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

08:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

08:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

06:01 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

08:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

09:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

06:21 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

09:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

09:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

07:01 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

09:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

10:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

07:21 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

10:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

10:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

08:01 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

10:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

11:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

08:21 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

11:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

11:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

09:01 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

11:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

09:20 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

12:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

09:21 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

12:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

12:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

10:01 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

12:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

10:20 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

13:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

10:21 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

13:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

13:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

11:01 • Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)

2h30m

pickup-icon

13:31 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

11:20 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

14:30 • Văn Phòng Long Biên

Hạ Long Travel Limousine
Xác nhận tức thì
Hạ Long Travel Limousine

4.7

star

(633 đánh giá)

pickup-icon

11:21 • Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả

3h10m

pickup-icon

14:31 • Văn Phòng Long Biên