loading
Vé xe khách > xe đi Hải Phòng từ Hà Nội > xe Hải Âu đi Vĩnh Bảo từ Hà Nội
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
1
50
Điểm đón
 • Long Biên (18)
  • Bến xe Gia Lâm (18)
Điểm trả
 • Vĩnh Bảo (18)
  • Bến xe Vĩnh Bảo (18)
Loại ghế / giường

Vé xe Hải Âu từ Hà Nội đi Vĩnh Bảo - Hải Phòng

: 18 chuyến
Sắp xếp theo:
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
18:30
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
20:00
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
13:20
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
14:50
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:20 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
12:20
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
13:50
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 12:20 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
06:00
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
07:30
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
Chỉ còn 9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (237)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
16:20
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
17:50
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:20 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
16:40
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
18:10
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:40 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
08:20
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
09:50
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
16:00
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
17:30
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
14:00
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
15:30
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
15:20
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
16:50
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:20 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (237)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
14:20
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
15:50
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:20 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
07:40
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
09:10
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
14:40
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
16:10
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:40 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
07:00
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
08:30
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
09:20
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
10:50
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:20 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
11:20
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
12:50
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:20 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
10:20
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
11:50
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:20 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình
Thông báo
Hải Âu
Hải Âu
4.5 (239)
Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP
17:20
• Bến xe Gia Lâm
1h30m
18:50
• Bến xe Vĩnh Bảo
Lái xe an toànNhân viên nhiệt tìnhThông tin rõ ràngSạch sẽXe chạy đúng giờ
90.000đ
10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 17:20 25-01-2021 Hà Nội - Thái Bình