Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Thuận từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Hạnh Cafe từ Sài Gòn đi Bình Thuận

: 42 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 01/10/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
05:00
• Vp. Quận 1
3h45m
08:45
• Vp. Mũi Né
*Vé chặng thuộc chuyến 05:45 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
05:00
• Vp. Quận 1
3h15m
08:15
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 05:45 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng Đơn
06:15
• Vp. Quận 1
3h45m
10:00
• Vp. Mũi Né
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng Đơn
06:15
• Vp. Quận 1
3h15m
09:30
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng Đơn
07:00
• Vp. Quận 9
3h
10:00
• Vp. Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng Đơn
07:00
• Vp. Quận 9
2h30m
09:30
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng Đơn
07:15
• Vp. Quận 1
3h45m
11:00
• Vp. Mũi Né
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng Đơn
07:15
• Vp. Quận 1
3h15m
10:30
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng Đơn
08:00
• Vp. Quận 9
3h
11:00
• Vp. Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Giường nằm 41 chỗ
08:00
• Vp. Quận 1
3h40m
11:40
• Hòa Thắng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng Đơn
08:00
• Vp. Quận 9
2h30m
10:30
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• Vp. Quận 9
3h10m
11:40
• Hòa Thắng
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Giường nằm 41 chỗ
09:45
• Vp. Quận 1
3h15m
13:00
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Giường nằm 41 chỗ
09:45
• Vp. Quận 1
3h45m
13:30
• Vp. Mũi Né
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Giường nằm 41 chỗ
10:30
• Vp. Quận 9
3h
13:30
• Vp. Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Giường nằm 41 chỗ
10:30
• Vp. Quận 9
2h30m
13:00
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng
11:45
• Vp. Quận 1
3h15m
15:00
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng
11:45
• Vp. Quận 1
3h45m
15:30
• Vp. Mũi Né
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng
12:30
• Vp. Quận 9
3h
15:30
• Vp. Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 24 Phòng
12:30
• Vp. Quận 9
2h30m
15:00
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
12:45
• Vp. Quận 1
3h45m
16:30
• Vp. Mũi Né
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
12:45
• Vp. Quận 1
3h15m
16:00
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
13:30
• Vp. Quận 9
3h
16:30
• Vp. Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
13:30
• Vp. Quận 9
2h30m
16:00
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
14:15
• Vp. Quận 1
3h45m
18:00
• Vp. Mũi Né
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
14:15
• Vp. Quận 1
3h15m
17:30
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
15:00
• Vp. Quận 9
3h
18:00
• Vp. Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
15:00
• Vp. Quận 9
2h30m
17:30
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
16:45
• Vp. Quận 1
3h15m
20:00
• Vp. Phan Thiết
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Xác nhận tức thì
Hạnh Cafe - Hà Phương Limousine
Limousine 34 Giường
16:45
• Vp. Quận 1
3h45m
20:30
• Vp. Mũi Né
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 04-10-2023 Sài Gòn - Mũi Né
Không cần thanh toán trước