loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bạc Liêu > xe Hảo đi Bình Tân từ Bạc Liêu
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Hảo từ Bạc Liêu - Bạc Liêu đi Bình Tân - Sài Gòn

: 26 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 27/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
15:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
09:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
15:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:15 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
16:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
17:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
12:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
18:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 29-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
03:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:51
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
03:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:01 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
04:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
04:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:51
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
04:21
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:01 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:51
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
04:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:01 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
22:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
05:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
06:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
23:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
06:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Xác nhận tức thì
Hảo
Limousine giường phòng 24 chỗ
23:51
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
06:21
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:01 29-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
00:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
06:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 28-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
00:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h
06:05
• Trạm An Lạc
Hảo
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:15
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
14:45
• Bến xe Miền Tây
Hảo
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:15
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
14:30
• Trạm An Lạc
Hảo
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
• Bến xe Bạc Liêu
6h
15:05
• Trạm An Lạc
Hảo
Hảo
Limousine giường phòng 24 chỗ
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
06:06
• Trạm An Lạc
Hảo
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
12:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h
18:05
• Trạm An Lạc
Hảo
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:01
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
02:16
• Bến xe Miền Tây
Hảo
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:01
• Bến xe Bạc Liêu
6h
02:01
• Trạm An Lạc
Hảo
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:41
• Bến xe Bạc Liêu
6h
02:41
• Trạm An Lạc
Hảo
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:41
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
02:56
• Bến xe Miền Tây