loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bạc Liêu > xe Hảo đi Sài Gòn từ Bạc Liêu
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Hảo từ Bạc Liêu - Bạc Liêu đi Sài Gòn

: 53 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 31/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
00:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
06:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 31-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
00:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
06:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 31-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
15:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
15:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
16:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:50
• Bến xe Bạc Liêu
7h
16:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
10:05
• Bến xe Bạc Liêu
7h
17:05
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
10:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
16:35
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
17:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
17:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
12:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
18:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 01-04-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
12:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
18:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 01-04-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
03:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
03:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
04:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
04:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:50
• Bến xe Bạc Liêu
7h
04:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
04:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
22:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
05:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
22:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
05:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
23:50
• Bến xe Bạc Liêu
7h
06:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
06:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
06:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
23:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
06:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
23:51
• Bến xe Bạc Liêu
7h
06:51
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:01 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
23:51
• Bến xe Bạc Liêu
6h30m
06:21
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:01 01-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
00:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h
06:05
• Trạm An Lạc
Hảo
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe Bạc Liêu
6h
03:50
• Trạm An Lạc
Hảo
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
• Bến xe Bạc Liêu
6h15m
06:06
• Trạm An Lạc
Hảo
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
12:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h
18:05
• Trạm An Lạc