loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bạc Liêu > xe Hảo đi Quận 5 từ Bạc Liêu
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Hảo từ Bạc Liêu đi Quận 5 - Sài Gòn

: 54 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 20/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
00:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
06:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 21-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h30m
15:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
08:07
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h30m
15:37
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:02 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Trạm Hộ Phòng
7h25m
15:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
08:12
• Trạm Hộ Phòng
7h25m
15:37
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:02 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:35
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
8h15m
16:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
15:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Xác nhận tức thì
Hảo
Limousine giường phòng 24 chỗ
08:50
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
8h15m
17:05
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
08:52
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
15:37
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:02 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:10
• Trạm Hộ Phòng
7h40m
16:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Xác nhận tức thì
Hảo
Limousine giường phòng 24 chỗ
09:25
• Trạm Hộ Phòng
7h40m
17:05
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:50
• Bến xe Bạc Liêu
7h
16:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Xác nhận tức thì
Hảo
Limousine giường phòng 24 chỗ
10:05
• Bến xe Bạc Liêu
7h
17:05
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h30m
17:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:10
• Trạm Hộ Phòng
7h25m
17:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
17:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
11:20
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h30m
18:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 22-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
11:25
• Trạm Hộ Phòng
7h25m
18:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 22-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
12:05
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
18:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 22-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h30m
03:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:06
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h30m
03:36
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:01 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:10
• Trạm Hộ Phòng
7h25m
03:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:11
• Trạm Hộ Phòng
7h25m
03:36
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:01 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
20:35
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
8h15m
04:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:50
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
03:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:51
• Bến xe Bạc Liêu
6h45m
03:36
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:01 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h30m
04:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:06
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h30m
04:36
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:01 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:10
• Trạm Hộ Phòng
7h40m
04:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:10
• Trạm Hộ Phòng
7h25m
04:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 22-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh