loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Cà Mau > xe Hảo đi Bình Tân từ Cà Mau
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Hảo từ Cà Mau đi Bình Tân - Sài Gòn

: 53 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 21/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
07:00
• Bến xe Cà Mau
8h5m
15:05
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:01
• Bến xe Cà Mau
8h5m
15:06
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
07:30
• Trạm Tắc Vân
7h35m
15:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:31
• Trạm Tắc Vân
7h35m
15:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:01 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Xác nhận tức thì
Hảo
Limousine giường phòng 24 chỗ
08:00
• Bến xe Cà Mau
8h20m
16:20
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:15
• Bến xe Cà Mau
8h20m
16:35
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• Trạm Năm Căn
9h50m
18:20
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Xác nhận tức thì
Hảo
Limousine giường phòng 24 chỗ
08:30
• Trạm Tắc Vân
7h50m
16:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:45
• Trạm Tắc Vân
7h50m
16:35
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Cà Mau
8h5m
17:05
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Trạm Cái Nước
9h5m
18:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 23-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:15
• Bến xe Cà Mau
8h5m
18:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 23-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:45
• Trạm Tắc Vân
7h35m
18:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 23-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Cà Mau
8h5m
03:05
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
19:01
• Bến xe Cà Mau
8h5m
03:06
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Trạm Tắc Vân
7h35m
03:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
19:31
• Trạm Tắc Vân
7h35m
03:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:01 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Cà Mau
8h5m
04:05
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
20:00
• Bến xe Cà Mau
8h20m
04:20
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
20:01
• Bến xe Cà Mau
8h20m
04:21
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Trạm Năm Căn
9h50m
06:20
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
20:30
• Trạm Tắc Vân
7h50m
04:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Trạm Tắc Vân
7h35m
04:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
20:31
• Trạm Tắc Vân
7h50m
04:21
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:01 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Bến xe Cà Mau
8h5m
05:05
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:01
• Bến xe Cà Mau
8h5m
05:06
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:15
• Trạm Cái Nước
9h5m
06:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 23-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Trạm Tắc Vân
7h35m
05:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:31
• Trạm Tắc Vân
7h35m
05:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 21:01 23-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Bến xe Cà Mau
8h5m
06:05
• Bến xe Miền Tây
Không cần thanh toán trước