loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Cà Mau > xe Hảo đi Quận 5 từ Cà Mau
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Hảo từ Cà Mau đi Quận 5 - Sài Gòn

: 28 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 01/04/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Cà Mau
8h35m
15:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Trạm Tắc Vân
8h5m
15:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:00
• Bến xe Cà Mau
8h50m
16:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:15
• Bến xe Cà Mau
8h50m
17:05
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:30
• Trạm Tắc Vân
8h20m
16:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• Trạm Năm Căn
10h20m
18:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-04-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:45
• Trạm Tắc Vân
8h20m
17:05
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Trạm Cái Nước
9h35m
18:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-04-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:15
• Bến xe Cà Mau
8h35m
18:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-04-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:45
• Trạm Tắc Vân
8h5m
18:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 03-04-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Cà Mau
8h35m
03:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Trạm Tắc Vân
8h5m
03:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
20:00
• Bến xe Cà Mau
8h50m
04:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Cà Mau
8h35m
04:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
20:30
• Trạm Tắc Vân
8h20m
04:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Trạm Tắc Vân
8h5m
04:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Trạm Năm Căn
10h20m
06:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 03-04-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Bến xe Cà Mau
8h35m
05:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:15
• Trạm Cái Nước
9h35m
06:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 03-04-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Trạm Tắc Vân
8h5m
05:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
22:00
• Bến xe Cà Mau
8h50m
06:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Bến xe Cà Mau
8h35m
06:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
22:01
• Bến xe Cà Mau
8h50m
06:51
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:01 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
22:15
• Bến xe Cà Mau
8h35m
06:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 03-04-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
22:30
• Trạm Tắc Vân
8h20m
06:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Trạm Tắc Vân
8h5m
06:35
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
22:31
• Trạm Tắc Vân
8h20m
06:51
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 22:01 03-04-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
22:45
• Trạm Tắc Vân
8h5m
06:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 03-04-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh