loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bạc Liêu > xe Hảo đi Bình Tân từ Giá Rai
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Hảo từ Giá Rai - Bạc Liêu đi Bình Tân - Sài Gòn

: 46 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 25/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
08:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
15:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 41 chỗ
08:10
• Trạm Hộ Phòng
6h55m
15:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:35
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h45m
16:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:50
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h45m
16:35
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:10
• Trạm Hộ Phòng
7h10m
16:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:25
• Trạm Hộ Phòng
7h10m
16:35
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
17:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:06
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
17:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 09:01 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:10
• Trạm Hộ Phòng
6h55m
17:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:11
• Trạm Hộ Phòng
6h55m
17:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 09:01 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
11:20
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
18:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 27-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
11:25
• Trạm Hộ Phòng
6h55m
18:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 27-03-2023 Năm Căn - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
03:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:06
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
03:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:01 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:10
• Trạm Hộ Phòng
6h55m
03:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:11
• Trạm Hộ Phòng
6h55m
03:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 19:01 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
20:35
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h45m
04:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
04:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:06
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
04:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:01 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:10
• Trạm Hộ Phòng
7h10m
04:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:10
• Trạm Hộ Phòng
6h55m
04:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:11
• Trạm Hộ Phòng
6h55m
04:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 20:01 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
22:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
05:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
22:10
• Trạm Hộ Phòng
6h55m
05:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
22:35
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h45m
06:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
22:36
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h45m
06:21
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:01 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
22:37
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h45m
06:22
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:02 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
23:05
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
06:05
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
23:06
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
7h
06:06
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:01 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
23:10
• Trạm Hộ Phòng
7h10m
06:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 27-03-2023 Cà Mau - Hồ Chí Minh (VIP)