Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Vĩnh Long từ Sài Gòn > xe Hảo đi Vĩnh Long từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Hảo từ Sài Gòn đi Vĩnh Long - Vĩnh Long

: 46 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 02/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Trạm Sài Gòn
2h55m
09:25
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Miền Tây
2h25m
09:25
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Trạm Sài Gòn
2h55m
10:25
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
2h25m
10:25
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:30
• Trạm Sài Gòn
2h52m
11:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Tây
2h22m
11:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Trạm Sài Gòn
2h52m
12:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• Bến xe Miền Tây
2h22m
12:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
10:30
• Trạm Sài Gòn
2h52m
13:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
11:00
• Bến xe Miền Tây
2h22m
13:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
11:30
• Trạm Sài Gòn
2h55m
14:25
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• Bến xe Miền Tây
2h25m
14:25
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
12:30
• Trạm Sài Gòn
2h52m
15:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Tây
2h22m
15:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
13:30
• Trạm Sài Gòn
2h55m
16:25
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Bến xe Miền Tây
2h25m
16:25
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
14:30
• Trạm Sài Gòn
2h52m
17:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
15:00
• Bến xe Miền Tây
2h22m
17:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Trạm Sài Gòn
2h52m
19:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến xe Miền Tây
2h22m
19:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Trạm Sài Gòn
2h55m
21:25
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Miền Tây
2h25m
21:25
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Trạm Sài Gòn
2h52m
22:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Miền Tây
2h22m
22:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Năm Căn
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
20:30
• Trạm Sài Gòn
2h52m
23:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:00
• Bến xe Miền Tây
2h22m
23:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Trạm Sài Gòn
2h55m
23:55
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
21:30
• Trạm Sài Gòn
2h52m
00:22
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Bến xe Miền Tây
2h25m
23:55
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau
Hảo
Xác nhận tức thì
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
22:00
• Trạm Sài Gòn
2h52m
00:52
• Vòng xoay Trường An
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 02-12-2023 Hồ Chí Minh - Cà Mau (VIP)