loading
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Thanh Hóa > xe Hoa Dũng Limousine đi Hà Nội từ Thanh Hóa
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Điểm đón
 • Thanh Hóa (40)
  • Thành phố Thanh Hóa (20)
  • 233 Lê Hoàn (20)
Điểm trả
 • Hoàng Mai (20)
  • Bến xe Nước Ngầm (20)
Loại ghế / giường

Vé xe Hoa Dũng Limousine từ Thanh Hóa - Thanh Hóa đi Hà Nội

: 76 chuyến
Sắp xếp theo:
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
12:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
8 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
15:30
• 233 Lê Hoàn
2h30m
18:00
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
07:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
09:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
17:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
2 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
19:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
6 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
05:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
07:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
06:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
08:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
04:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
06:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
8 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
09:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
11:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
7 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
04:30
• 233 Lê Hoàn
2h30m
07:00
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
14:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
16:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
2 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
12:30
• 233 Lê Hoàn
2h30m
15:00
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
7 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
18:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
20:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
4 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 18:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
18:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
6 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
11:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
13:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
7 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• 233 Lê Hoàn
2h30m
19:00
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
9 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• 233 Lê Hoàn
2h30m
10:30
• Bến xe Nước Ngầm
140,000 đ
Từ 120,000 đ
7 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-07-2020 Thanh Hóa - Hà Nội
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
• 233 Lê Hoàn
4h
09:00
• Km2 Võ Văn Kiệt
140,000 đ
Từ 120,000 đ
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
• 233 Lê Hoàn
3h
16:00
• 354 Lê Duẩn
140,000 đ
Từ 120,000 đ
Giảm giá
//static.vexere.com/c/i/16139/xe-hoa-dung-VeXeRe-F7SIqpm-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoa Dũng Limousine
4.0
• 64 Đánh giá
Limousine 9 chỗ VIP
• 233 Lê Hoàn
3h
19:30
• VP Khuất Duy Tiến
140,000 đ
Từ 120,000 đ