loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi An Giang từ Sài Gòn > xe Huệ Nghĩa đi Châu Đốc từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Huệ Nghĩa từ Sài Gòn đi Châu Đốc - An Giang

: 22 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 02/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
02:00
• SG. Sài Gòn
7h
09:00
• CD. Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
02:00
• SG. Sài Gòn
7h30m
09:30
• Chùa Bà Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 18-02-2023 Sài Gòn - Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
06:00
• Trạm An Sương
7h
13:00
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 18-02-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Trạm An Sương
7h
15:00
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 18-02-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Vp. Sài Gòn
7h10m
16:10
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 18-02-2023 Sài Gòn - Chi Lăng
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• Trạm An Sương
7h30m
17:30
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 18-02-2023 Bình Dương - Chi Lăng
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• SG. Sài Gòn
7h10m
18:10
• CD. Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Vp. Sài Gòn
7h10m
18:10
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 18-02-2023 Sài Gòn - Chi Lăng
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• Trạm An Sương
7h
19:00
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 18-02-2023 Bình Dương - Tịnh Biên
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• SG. Sài Gòn
7h10m
20:10
• CD. Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Vp. Sài Gòn
7h10m
22:10
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 18-02-2023 Sài Gòn - Chi Lăng
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• SG. Sài Gòn
7h
00:00
• CD. Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• SG. Sài Gòn
7h30m
00:30
• Chùa Bà Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 18-02-2023 Sài Gòn - Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Vp. Sài Gòn
7h10m
02:10
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 18-02-2023 Sài Gòn - Chi Lăng
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Trạm An Sương
7h
03:00
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 18-02-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Trạm An Sương
7h
05:00
• Vp. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 18-02-2023 Bình Dương - An Phú
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• Trạm An Sương
7h30m
06:30
• CD. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 18-02-2023 Bình Dương - Châu Đốc
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• Trạm An Sương
7h40m
06:40
• CD. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 18-02-2023 Bình Dương - Hà Tiên
Không cần thanh toán trước
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• SG. Sài Gòn
7h
07:30
• CD. Châu Đốc
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• SG. Sài Gòn
7h30m
08:00
• Chùa Bà Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 00:30 18-02-2023 Sài Gòn - Châu Đốc
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Trạm An Sương
7h40m
17:10
• CD. Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 18-02-2023 Bình Dương - Hà Tiên
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• SG. Sài Gòn
7h
05:30
• CD. Châu Đốc
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• SG. Sài Gòn
7h30m
06:00
• Chùa Bà Châu Đốc
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 18-02-2023 Sài Gòn - Châu Đốc
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:30
• SG. Sài Gòn
7h10m
06:40
• CD. Châu Đốc