Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ An Giang

chevron_right_gray_20dpxe Huệ Nghĩa đi Sài Gòn từ Chi Lăng Tịnh Biên

Vé xe Huệ Nghĩa từ Chi Lăng Tịnh Biên - An Giang đi Sài Gòn
: 9 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 13/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Vp. Tịnh Biên

6h30m

pickup-icon

15:30 • Trạm An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Chi Lăng

7h

pickup-icon

16:00 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Vp. Nhà Bàng

6h30m

pickup-icon

15:30 • Trạm An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Vp. Tịnh Biên

6h30m

pickup-icon

16:00 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Vp. Nhà Bàng

6h30m

pickup-icon

16:00 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

10:20 • Vp. Tịnh Biên

7h

pickup-icon

17:20 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

10:20 • Vp. Nhà Bàng

7h

pickup-icon

17:20 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

20:50 • Vp. Tịnh Biên

7h

pickup-icon

03:50 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

20:50 • Vp. Nhà Bàng

7h

pickup-icon

03:50 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Chi Lăng

7h

pickup-icon

04:00 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Vp. Tịnh Biên

6h30m

pickup-icon

03:30 • Trạm An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Vp. Nhà Bàng

6h30m

pickup-icon

03:30 • Trạm An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

21:30 • Vp. Tịnh Biên

6h30m

pickup-icon

04:00 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

21:30 • Vp. Nhà Bàng

6h30m

pickup-icon

04:00 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

22:00 • Chi Lăng

7h

pickup-icon

05:00 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • Vp. Nhà Bàng

6h30m

pickup-icon

05:00 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Xác nhận tức thì
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

22:30 • Vp. Tịnh Biên

6h30m

pickup-icon

05:00 • SG. Sài Gòn

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Chi Lăng

6h30m

pickup-icon

14:30 • Trạm An Sương

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Vp. Tịnh Biên

6h30m

pickup-icon

14:30 • Trạm An Sương

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Chi Lăng

8h

pickup-icon

16:00 • SG. Sài Gòn

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Vp. Tịnh Biên

7h30m

pickup-icon

16:00 • SG. Sài Gòn

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Vp. Nhà Bàng

7h30m

pickup-icon

16:00 • SG. Sài Gòn

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

18:30 • Chi Lăng

7h

pickup-icon

01:30 • Trạm An Sương

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Vp. Nhà Bàng

6h30m

pickup-icon

01:30 • Trạm An Sương

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Vp. Tịnh Biên

6h30m

pickup-icon

01:30 • Trạm An Sương

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Vp. Tịnh Biên

6h30m

pickup-icon

02:00 • Trạm An Sương

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Chi Lăng

6h30m

pickup-icon

02:00 • Trạm An Sương

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Chi Lăng

8h

pickup-icon

04:30 • SG. Sài Gòn

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Vp. Tịnh Biên

7h30m

pickup-icon

04:30 • SG. Sài Gòn

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa

4

star

(600 đánh giá)

pickup-icon

21:00 • Vp. Nhà Bàng

7h30m

pickup-icon

04:30 • SG. Sài Gòn