Không tìm thấy chuyến trên VeXeRe.com


Hiện tại VeXeRe.com chưa có thông tin xe đi từ Bến xe Giáp Bát đến Giao Thủy - Nam Định của nhà xe Hùng Ngọc vào ngày 29-02-2020.

Xin quý khách vui lòng liên hệ Hotline nhà xe: 0912 559 467 , 0912 039 513 , hoặc NHẤN VÀO ĐÂY để tham khảo các chuyến do nhà xe khác khai thác.