Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe khách

chevron_right_gray_20dpxe đi Khánh Hòa từ Đắk Lắk

Vé xe Hương Khuê từ Đắk Lắk đi Khánh Hòa
: 75 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 26/05/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • VP Buôn Ma Thuột

4h40m

pickup-icon

10:40 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • VP Buôn Ma Thuột

3h55m

pickup-icon

09:55 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

06:45 • Phước An

3h55m

pickup-icon

10:40 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

06:45 • Phước An

3h10m

pickup-icon

09:55 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

07:05 • EA- PHE

2h50m

pickup-icon

09:55 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

07:05 • EA- PHE

3h35m

pickup-icon

10:40 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • VP Buôn Ma Thuột

4h40m

pickup-icon

12:10 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • VP Buôn Ma Thuột

3h55m

pickup-icon

11:25 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Thị trấn EAKAR

3h10m

pickup-icon

10:40 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Thị trấn EAKAR

2h25m

pickup-icon

09:55 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

07:45 • Thị trấn K'Nốp

2h55m

pickup-icon

10:40 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

07:45 • Thị trấn K'Nốp

2h10m

pickup-icon

09:55 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • VP Buôn Ma Thuột

5h

pickup-icon

13:00 • BX Cam Ranh

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

08:15 • Phước An

3h55m

pickup-icon

12:10 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

08:15 • Phước An

3h10m

pickup-icon

11:25 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

08:35 • EA- PHE

2h50m

pickup-icon

11:25 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

08:35 • EA- PHE

3h35m

pickup-icon

12:10 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Thị trấn EAKAR

3h10m

pickup-icon

12:10 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • Thị trấn EAKAR

2h25m

pickup-icon

11:25 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

09:01 • VP Buôn Ma Thuột

4h40m

pickup-icon

13:41 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

09:01 • VP Buôn Ma Thuột

3h55m

pickup-icon

12:56 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

09:15 • Thị trấn K'Nốp

2h55m

pickup-icon

12:10 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

09:15 • Thị trấn K'Nốp

2h10m

pickup-icon

11:25 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

09:46 • Phước An

3h55m

pickup-icon

13:41 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

09:46 • Phước An

3h10m

pickup-icon

12:56 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

10:06 • EA- PHE

2h50m

pickup-icon

12:56 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

10:06 • EA- PHE

3h35m

pickup-icon

13:41 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • VP Buôn Ma Thuột

4h40m

pickup-icon

15:10 • VP Nha Trang

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • VP Buôn Ma Thuột

3h55m

pickup-icon

14:25 • Ninh Hòa

Hương Khuêsiêu deal
Xác nhận tức thì
Hương Khuê

4.6

star

(407 đánh giá)

pickup-icon

10:31 • Thị trấn EAKAR

3h10m

pickup-icon

13:41 • VP Nha Trang