Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bà Rịa-Vũng Tàu từ Sài Gòn > xe Huy Hoàng (Vũng Tàu) đi Bà Rịa-Vũng Tàu từ Quận 2
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Huy Hoàng (Vũng Tàu) từ Quận 2 - Sài Gòn đi Bà Rịa-Vũng Tàu

: 236 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 03/12/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Quận 1
2h20m
08:20
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h45m
08:45
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Quận 1
1h50m
07:50
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2023 Quận 1 - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h15m
08:15
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:05
• Văn phòng Nguyễn Văn Trỗi
2h40m
08:45
• Văn Phòng Vũng Tàu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:05
• Văn phòng Nguyễn Văn Trỗi
2h10m
08:15
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h45m
09:15
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:30
• Văn phòng Quận 1
2h20m
08:50
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:30
• Văn phòng Quận 1
1h50m
08:20
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 05-12-2023 Quận 1 - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h15m
08:45
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:35
• Văn phòng Nguyễn Văn Trỗi
2h40m
09:15
• Văn Phòng Vũng Tàu
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:35
• Văn phòng Nguyễn Văn Trỗi
2h10m
08:45
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h45m
09:45
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Quận 1
2h20m
09:20
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h15m
09:15
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Quận 1
1h50m
08:50
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2023 Quận 1 - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:05
• Văn phòng Nguyễn Văn Trỗi
2h10m
09:15
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:05
• Văn phòng Nguyễn Văn Trỗi
2h40m
09:45
• Văn Phòng Vũng Tàu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h45m
10:15
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn phòng Quận 1
2h20m
09:50
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h15m
09:45
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn phòng Quận 1
1h50m
09:20
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 05-12-2023 Quận 1 - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:35
• Văn phòng Nguyễn Văn Trỗi
2h10m
09:45
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:35
• Văn phòng Nguyễn Văn Trỗi
2h40m
10:15
• Văn Phòng Vũng Tàu
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h45m
10:45
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn phòng Quận 1
2h20m
10:20
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h15m
10:15
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn phòng Quận 1
1h50m
09:50
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2023 Quận 1 - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
08:05
• Văn phòng Nguyễn Văn Trỗi
2h10m
10:15
• Bến xe Bà Rịa
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu
Huy Hoàng
Xác nhận tức thì
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
08:05
• Văn phòng Nguyễn Văn Trỗi
2h40m
10:45
• Văn Phòng Vũng Tàu
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 05-12-2023 Sân Bay - Vũng Tàu