loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Quảng Ninh từ Quảng Ninh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Ka Long (Tiến Trình) từ Quảng Ninh đi Quảng Ninh

: 31 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 26/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:00
• Tiên Yên
2h15m
02:15
• Uông Bí
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 27-03-2023 Móng Cái - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:00
• Tiên Yên
2h40m
02:40
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 27-03-2023 Móng Cái - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:00
• Tiên Yên
1h40m
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 27-03-2023 Móng Cái - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
4h10m
04:25
• Bến xe Móng Cái
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 27-03-2023 Hà Nội - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
2h40m
02:55
• Tiên Yên
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 27-03-2023 Hà Nội - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
2h40m
02:55
• Đầm Hà
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 27-03-2023 Hà Nội - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:40
• Uông Bí
2h15m
02:55
• Tiên Yên
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 27-03-2023 Hà Nội - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:40
• Uông Bí
3h45m
04:25
• Bến xe Móng Cái
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 27-03-2023 Hà Nội - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:40
• Uông Bí
2h15m
02:55
• Đầm Hà
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 27-03-2023 Hà Nội - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
01:20
• Bến xe Bãi Cháy
3h5m
04:25
• Bến xe Móng Cái
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 27-03-2023 Hà Nội - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
01:55
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
2h30m
04:25
• Bến xe Móng Cái
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 27-03-2023 Hà Nội - Móng Cái
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Bến xe Móng Cái
3h10m
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 28-03-2023 Móng Cái - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Đầm Hà
4h10m
02:40
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 28-03-2023 Móng Cái - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Đầm Hà
3h45m
02:15
• Uông Bí
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 28-03-2023 Móng Cái - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Ka Long (TT)
Xác nhận tức thì
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Đầm Hà
3h10m
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 28-03-2023 Móng Cái - Hà Nội
Không cần thanh toán trước
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
00:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
1h5m
01:20
• Bến xe Bãi Cháy
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
00:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
1h40m
01:55
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
00:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
0h25m
00:40
• Uông Bí
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
00:40
• Uông Bí
0h40m
01:20
• Bến xe Bãi Cháy
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
00:40
• Uông Bí
1h15m
01:55
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:00
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
1h15m
02:15
• Uông Bí
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:00
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
0h40m
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:00
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
1h40m
02:40
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:20
• Bến xe Bãi Cháy
0h35m
01:55
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:20
• Bến xe Bãi Cháy
1h35m
02:55
• Đầm Hà
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:20
• Bến xe Bãi Cháy
1h35m
02:55
• Tiên Yên
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
1h
02:40
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
0h35m
02:15
• Uông Bí
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:55
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
1h
02:55
• Đầm Hà
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:55
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
1h
02:55
• Tiên Yên