Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe khách

chevron_right_gray_20dpxe đi Hà Nội từ Hải Phòng

Vé xe Kết Đoàn từ Hải Phòng đi Hà Nội
: 193 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 13/07/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

04:30 • Bến xe Thượng Lý

1h45m

pickup-icon

06:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

04:45 • Văn phòng Quán Toan

1h30m

pickup-icon

06:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

05:00 • Bến xe Thượng Lý

1h45m

pickup-icon

06:45 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

05:05 • Văn phòng An Lão - Cách trung tâm thành phố 20km

1h10m

pickup-icon

06:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

05:15 • Văn phòng Quán Toan

1h30m

pickup-icon

06:45 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

05:30 • Bến xe Thượng Lý

1h45m

pickup-icon

07:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

05:35 • Văn phòng An Lão - Cách trung tâm thành phố 20km

1h10m

pickup-icon

06:45 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

05:45 • Văn phòng Quán Toan

1h30m

pickup-icon

07:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Bến xe Thượng Lý

1h45m

pickup-icon

07:45 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • 386 Hồ Sen

1h45m

pickup-icon

07:45 • Văn phòng Giáp Bát

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

06:05 • Văn phòng An Lão - Cách trung tâm thành phố 20km

1h10m

pickup-icon

07:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

06:15 • Văn phòng Quán Toan

1h30m

pickup-icon

07:45 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • Bến xe Thượng Lý

1h15m

pickup-icon

07:45 • Văn phòng Giáp Bát

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • Bến xe Thượng Lý

1h45m

pickup-icon

08:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • 386 Hồ Sen

1h45m

pickup-icon

08:15 • Văn phòng Giáp Bát

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

06:35 • Văn phòng An Lão - Cách trung tâm thành phố 20km

1h10m

pickup-icon

07:45 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

06:45 • Văn phòng Quán Toan

1h

pickup-icon

07:45 • Văn phòng Giáp Bát

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

06:45 • Văn phòng Quán Toan

1h30m

pickup-icon

08:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến xe Thượng Lý

1h15m

pickup-icon

08:15 • Văn phòng Giáp Bát

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến xe Thượng Lý

1h45m

pickup-icon

08:45 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • 386 Hồ Sen

1h45m

pickup-icon

08:45 • Văn phòng Giáp Bát

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:05 • Văn phòng An Lão - Cách trung tâm thành phố 20km

1h10m

pickup-icon

08:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Văn phòng Quán Toan

1h30m

pickup-icon

08:45 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Văn phòng Quán Toan

1h

pickup-icon

08:15 • Văn phòng Giáp Bát

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Bến xe Thượng Lý

1h45m

pickup-icon

09:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • Bến xe Thượng Lý

1h15m

pickup-icon

08:45 • Văn phòng Giáp Bát

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • 386 Hồ Sen

1h45m

pickup-icon

09:15 • Văn phòng Giáp Bát

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:35 • Văn phòng An Lão - Cách trung tâm thành phố 20km

1h10m

pickup-icon

08:45 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bus
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:45 • Văn phòng Quán Toan

1h30m

pickup-icon

09:15 • Văn phòng Mỹ Đình

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.1

star

(1141 đánh giá)

pickup-icon

07:45 • Văn phòng Quán Toan

1h

pickup-icon

08:45 • Văn phòng Giáp Bát

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC