Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vé xe khách

chevron_right_gray_20dpxe đi Hải Phòng từ Hà Nội

Vé xe Kết Đoàn từ Hà Nội đi Hải Phòng
: 119 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 17/04/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

04:50 • Văn phòng Mỹ Đình

1h45m

pickup-icon

06:35 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

04:50 • Văn phòng Mỹ Đình

1h10m

pickup-icon

06:00 • Văn phòng An Lão

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

04:50 • Văn phòng Mỹ Đình

1h30m

pickup-icon

06:20 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoànsiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

05:15 • Văn phòng Giáp Bát

1h55m

pickup-icon

07:10 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoànsiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

05:15 • Văn phòng Giáp Bát

1h40m

pickup-icon

06:55 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

05:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h45m

pickup-icon

07:05 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

05:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h30m

pickup-icon

06:50 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

05:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h10m

pickup-icon

06:30 • Văn phòng An Lão

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

05:40 • Văn phòng Mỹ Đình

1h45m

pickup-icon

07:25 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

05:40 • Văn phòng Mỹ Đình

1h30m

pickup-icon

07:10 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

05:40 • Văn phòng Mỹ Đình

1h10m

pickup-icon

06:50 • Văn phòng An Lão

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoànsiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

06:15 • Văn phòng Giáp Bát

1h55m

pickup-icon

08:10 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoànsiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

06:15 • Văn phòng Giáp Bát

1h40m

pickup-icon

07:55 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h45m

pickup-icon

08:05 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h30m

pickup-icon

07:50 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

06:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h10m

pickup-icon

07:30 • Văn phòng An Lão

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

06:50 • Văn phòng Mỹ Đình

1h45m

pickup-icon

08:35 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

06:50 • Văn phòng Mỹ Đình

1h30m

pickup-icon

08:20 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

06:50 • Văn phòng Mỹ Đình

1h10m

pickup-icon

08:00 • Văn phòng An Lão

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoànsiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Văn phòng Giáp Bát

1h55m

pickup-icon

09:10 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoànsiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Văn phòng Giáp Bát

1h40m

pickup-icon

08:55 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h45m

pickup-icon

09:05 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h10m

pickup-icon

08:30 • Văn phòng An Lão

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

07:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h30m

pickup-icon

08:50 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Văn phòng Mỹ Đình

1h45m

pickup-icon

09:35 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Văn phòng Mỹ Đình

1h30m

pickup-icon

09:20 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

07:50 • Văn phòng Mỹ Đình

1h10m

pickup-icon

09:00 • Văn phòng An Lão

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h45m

pickup-icon

10:05 • Bến xe Thượng Lý

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h10m

pickup-icon

09:30 • Văn phòng An Lão

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kết Đoàn Bussiêu deal
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn Bus

4.3

star

(1103 đánh giá)

pickup-icon

08:20 • Văn phòng Mỹ Đình

1h30m

pickup-icon

09:50 • Văn phòng Quán Toan

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC